Tommy Ahlers

Mere fleksible uddannelser

Vi skal væk fra one size fits all, hvor alle skal passe i den samme kasse

Uddannelser til fremtiden

Virkeligheden roder, og der er sjældent en lige vej til succes. Det gode liv, og den rigtige karriere er noget, man sammensætter ved at bygge oven på sine erfaringer, så man forbinder prikkerne en for en. Det skal vores uddannelsessystem afspejle.

Vi skal gøre vores uddannelser mere fleksible, så man kan uddanne sig hele livet, og veksle mellem arbejde og studier. Det skal ikke være one size fits all, hvor alle skal passe i den samme kasse. I stedet skal vi skabe muligheder, der passer til forskellige ønsker og behov. Så man kan finde ud af, hvad man er god til i det virkelige liv, og hvilken retning man gerne vil bevæge sig i, imens man uddanner sig.

Jeg ønsker et uddannelsessystem, hvor alle studerende bliver udfordret, men hvor flere tør følge deres nysgerrighed, stille de dumme spørgsmål og nogle gange gå egne veje. Alt for mange unge føler et pres for at være perfekte og hive 12-taller hjem på stribe.

Hvis man ikke tør satse og måske fejle, går man glip af muligheden for at tænke nyt og blive klogere.

Mere frihed
Som uddannelsesminister har jeg taget et opgør med de meget faste strukturer i uddannelsessystemet.

Vi har indført en mulighed for at stoppe efter bacheloruddannelsen, så man kan komme ud at arbejde og prøve sig selv af uden at miste retten til optagelse på en kandidatuddannelse. Når man vender tilbage til studierne kan man fremover tage en et-årig overbygningsuddannelse i stedet for en to-årig kandidat, ligesom man kan vælge at studere deltid, mens man arbejder videre. Jeg vil gerne videre af den vej, så der er større frihed til at sammensætte sit studie.

Opgør med det perfekte
Jeg drømmer om et uddannelsessystem, der er drevet af nysgerrighed og lysten til at lære nyt, i stedet for frygten for at falde igennem eller få en enkelt dårlig karakter.

Første skridt har været at fjerne hurtigstartsbonussen, så karaktergennemsnittene ikke presses unødigt op. Næste skridt bliver at ændre vores optagelsessystem på de videregående uddannelser. Karaktererne skal stadig være grundlaget, men vi skal kunne supplere med andre kriterier, som test og samtaler, så det ikke kun er den sidste decimal i karaktergennemsnittet, der er afgørende for, om man kommer ind.

Vi skal også ændre karakterskalaen, så det bliver muligt at belønne den ekstraordinære præstation. Vi skal have en studiekultur, hvor den højeste karakter ikke blot gives til det fejlfrie, men til det originale.

Mere teknologi i uddannelserne
Teknologien udvikler sig hurtigt, og kommer til at gribe langt mere ind i vores samfund. Det giver os muligheder, hvis vi formår at beherske den og kender faldgruberne. Alle studerende skal derfor lære om teknologi, så de får en forståelse af, hvordan den vil påvirke deres fag og omverden. Vi skal ikke alle kunne kode, men alle skal kunne afkode teknologiens muligheder og udfordringer. Viden om teknologi er derfor ikke forbeholdt IT- og ingeniøruddannelserne.