Tommy Ahlers

Hold fast i
vores værdier

I stedet for at lukke os om os selv, skal vi turde tro på vores værdier, og være parate til at kæmpe for dem i en global verden.

Værdier under pres

Den danske model er en skrøbelig størrelse. Det er den, fordi vi er et lille land blandt større og rigtig store lande i en verden, der er under opbrud.

Vores samfunds mest fundamentale ingredienser – frisind, demokrati, tillid, gennemsigtighed, lighed og ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet – er under stigende pres fra omverdenen, aggressive teknologier og kæmpevirksomheder med nogle helt andre værdisæt og med base i lande uden for vores kontrol.

En ny verdensorden truer

Det er med til at skabe tvivl om vores eget ståsted og risikerer at splitte os. Vi skal være åbne over for det nye, men samtidig stå fast på de grundlæggende værdier i vores samfund, og være parate til at kæmpe for dem i en global verden i stedet for at lukke os om os selv.

Derfor skal vi sige klart fra over for dem, der ikke vil acceptere vores grundlæggende værdier. Vi skal stille krav til virksomheder og produkter, der vil agere i Danmark. Og vi skal være på vagt overfor nye teknologier, og fortsætte med at investere i dem, så vi også behersker dem, og kan udvikle dem med afsæt i danske værdier.

Jo mere vi søger i offensiven, jo større indflydelse får vi på udviklingen. Vi løser ikke noget ved at grave os selv og vores land ned – vi finder løsningerne og fodfæste ved at opsøge udfordringerne.

Stå fast på danske normer og værdier
Vi skal stå vagt om frihedsrettighederne, og ikke acceptere parallelsamfund i Danmark. Vi må ikke være så tolerante, at vi tolerer de intolerante. Derfor skal vi føre en politik, hvor vi stiller krav til dem, der kommer for at blive en del af Danmark.

Krav til virksomhederne og ny teknologi
Vi skal også stille krav til virksomhederne. Det gælder krav om ordentlige vilkår for deres produktion og ansatte, uanset hvor de er. Krav om at de ikke misbruger deres position til at dominere markedet og forvride konkurrencen til deres egen fordel. Og krav om at de respekterer vores digitale rettigheder og respekterer privatlivet, når vi bruger deres platforme.

Vi skal satse på nye teknologier som kunstig intelligens og tilføre dem vores værdier. Vi skal være førende i den politiske debat om, hvordan vi bruger ny teknologi, så den løfter vores samfund og giver muligheder i stedet for at begrænse os.

Et stærkere internationalt samarbejde
Vi skal stå fast på de internationale normer og den retsorden, som vi har bygget gennem generationer. Når lande som Rusland, Kina og til en vis grad USA ser stort på det internationale samfund, er det afgørende, at lande som Danmark lægger endnu flere kræfter i det internationale samarbejde i EU, NATO og FN. Som en lille nation har vi alt at tabe, hvis det alene er den rå magt, der sætter dagordenen i verden.